Problem yaha hai..Jo movie sir FDFS dekhe hai sab underperformer..Sohail

Problem yaha hai..Jo movie sir FDFS dekhe hai sab underperformer..Sohail or Arbu ko Kya bolna..
Kaushar Don’t Watch FDFS